Certifikovaná paliva

Bezolovnaté automobilové benzíny

Motorové nafty

Základní kvalitativní parametry: ČSN EN 228

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Přesná specifikace [36kB, pdf]

Základní kvalitativní parametry: ČSN EN 590

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Přesná specifikace [39kB, pdf]

Bionafta SMN 30 (směsná motorová nafta)

Základní kvalitativní parametry: ČSN 65 6508

Bionafta je plnohodnotné alternativní palivo pro dieselové motory s příznivým vlivem na pohonné jednotky vozidel, nižší cenou a zároveň pozitivním vlivem za životní prostředí. Vyrábí se mísením standardní motorové nafty a MEŘO (metylester mastných kyselin) s min. obsahem 30% MEŘO. Jednou z hlavních výhod používání Bionafty je úspora nákladů. Bionafta je také mísitelná se standardní motorovou naftou.

Přesná specifikace [29kB, pdf]

Bioethanol E85

Základní kvalitativní parametry: ČSN 65 6512

Palivo E85 je směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr lze dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být 70 %. Proti klasickému benzinu má jízda na palivo E85 dvě hlavní výhody – nárůst výkonu motoru a výrazné snížení emisí výfukových plynů. Bioethanol se také na rozdíl od „klasických“ pohonných hmot získává z rostlinných, tedy obnovitelných zdrojů.

Přesná specifikace [52kB, pdf]

Mám zájem o odběr pohonných hmot

Získejte od nás aktuální ceny pohonných hmot a zařaďte se mezi naše dlouhodobé odběratele. Kvalita a cena dle smluvených pravidel a dlouhodobě výhodné podmínky závozů.

Rádi s Vámi osobně probereme základní specifika a pravidla závozů pohonnými hmotami, podmínky odběru, termíny pravidelných závozů a platební pravidla.

Volejte +420 777 024 505