Certifikovaná paliva

Bezolovnaté automobilové benzíny

Motorové nafty

Základní kvalitativní parametry: ČSN EN 228

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry: ČSN EN 590

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Mám zájem o odběr pohonných hmot

Získejte od nás aktuální ceny pohonných hmot a zařaďte se mezi naše dlouhodobé odběratele. Kvalita a cena dle smluvených pravidel a dlouhodobě výhodné podmínky závozů.

Rádi s Vámi osobně probereme základní specifika a pravidla závozů pohonnými hmotami, podmínky odběru, termíny pravidelných závozů a platební pravidla.

Volejte +420 773 007 594