Distribuce pohonných hmot

Distribuci pohonných hmot zajišťujeme prostřednictvím smluvního partnera společnosti Exposure Group a.s., která má připravený rozsáhlý vozový park pro silniční přepravu nebezpečných látek dle ADR. Cisternové soupravy a sólo cisternové vozy jsou vybaveny veškerým moderním technickým zařízením a také aktuální a platné evropské normativy.

Cisterna solo

Služby distribuce

  • distribuce PHM na požadované místo
  • možnost pravidelné přepravy
  • rozvoz pro maloodběratele sólo cisternou

Distibuce pohonných hmot

Rádi s Vámi osobně probereme základní specifika a pravidla závozů pohonnými hmotami, podmínky odběru, termíny pravidelných závozů a platební pravidla.

Volejte +420 773 007 594

Díky dlouhodobé spolupráci s maloodběrateli jsme zareagovali vzrůstající poptávku na menší a specifické závozy do zemědělský podniků, vnitropodnikový čerpacích stanic, mobilních čerpacích stanic a přímo do strojů na staveniště. Z tohoto důvodu máme k dispozici sólo cisternu 2x MAN s kapacitou 12 tis. litrů, 1x MERCEDES s kapacitou 12 tis. litrů,která je určena jak pro malovýdej, tak i velkovýdej a je opatřena digitální teplotní kompenzací.

Dispečink a objednávky závozů

Vaše požadavky bezodkladně zpracují naši zkušení dispečeři s dlouholetou praxí v oboru.

Non–stop dispečink

  • Jsme neustále připravení řešit Vaše požadavky
  • Volejte +420 773 007 594

Objednávky a fakturace

  • Pracovní doba pondělí až pátek od 7:00 do 16:00
  • Volejte +420 773 007 594

Číslo účtu: 107-6215070257 / 0100
Komerční Banka a.s.

GORIVO s.r.o.
DIČ: CZ02280914 vedeno u Finančního úřadu pro hlavní město Praha,
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1

Tel.: +420 224 041 111

Certifikovaná paliva

Dodáváme výhradně certifikovaná paliva splňující národní a evropské normy:

  • ČSN EN 228 Bezolovnaté benzíny
  • ČSN EN 590 Motorové nafty

Více o certifikovaných palivech >